Sjukfrånvaro

Om ditt barn är sjukt eller inte kan närvara på förskolan vill vi att du kontaktar personalen på ditt barns avdelning.

  • Röd 0302- 52 10 72
  • Grön 0302 - 52 10 71
  • Gul 0302 - 52 10 73
  • Blå 0302 - 52 10 74