Elevhälsoteam

Alla elever är olika, lär på olika sätt och har olika behov. Därför har Lerums kommun en skola för alla, en skola som anpassar lärmiljö och pedagogik efter elevers behov.

 

 

Skolans elevhälsoteam arbetar tillsammans med all personal för att skapa goda lärmiljöer som bidrar till elevers hälsa, lärande och utveckling. Elevhälsoarbetet har framförallt en förebyggande och främjande inriktning.

I elevhälsoteamet ingår:

Specialpedagog

Diana Andersson

Skolkurator

Johanna Jernberg

Skolpsykolog

Malin Börlin

Elevhälsopedagog

Marcus Sandersnäs

Skolsköterska

Deisa Karlsdottir Holl

Tillgänglig måndag-onsdag

Skolläkare

Lars-Åke Hedvall

Tidsbokning sker genom skolsköterskan.