Tack för din synpunkt!

Ditt ärende kommer att handläggas av rektor eller förskolechef eller den som rektor eller förskolechef hänvisar till. Du får ett skriftligt svar på ditt klagomål inom två veckor under förutsättning att du inte valt att vara anonym.