Rektor

Rektor för Hulans Förskolor
Marianne Lång Ohlsson 0302-52 13 20

Rektor för Hulanskolan
Mattias Gunnander  0302-52 10 69