Rektor och ledning

Rektor
Mattias Gunnander  0302-52 10 69

Förskolechef
Marianne Lång Ohlsson 0302-52 13 20