Förskolechef

Förskolechef 
Marianne Lång Ohlsson 0302-52 13 20

Rektor
Mattias Gunnander  0302-52 10 69