Kvalitetsrapport 2013-2014

Verksamhetsidé

Vår vision är "Vi är och lär för framtiden". Arbetet med vår vision är en del av vårt utvecklingsarbete.
På Hulanskolan har vi en verksamhet där vi tillsammans med barnen arbetar för en skola där alla barn är trygga, trivs och känner glädje i sitt skolarbete. Vi vill att alla barn utmanas, uppmuntras och utvecklas i sitt lärande för att kunna nå sina mål. Ökad måluppfyllelse i samtliga ämnen för alla elever är prioriterat.
Vi arbetar dels med digitala lärverktyg och dels med olika metoder. I barnens läs inlärning arbetar vi t ex efter en metod av Trageton " att skriva sig till läsning". Här använder barnen redan i förskoleklass datorn genom att börja skriva för att sedan gå över till läsning. Detta projekt är inne på sitt fjärde år.
Inom enheten, förskolorna och skolan arbetar vi tillsammans för att skapa det goda lärande från år 1-11 år, den röda tråden.