Årskurs 3 har nu arbetat med de första människorna

Publiceringsdatum : 2015-10-29

Australopithecus, Homo Erectus, Neandertalare och Homo Sapiens.

Eleverna blev tilldelade en av människoarterna och parvis har de sökt efter fakta i böcker och på internet. De hittade även bilder och korta videos som de tog med i sin redovisning.

I det här arbetet har eleverna tränat på att hitta bra fakta, skriva ner stödord och ha muntlig redovisning för kamraterna. Efter varje redovisning fick de andra eleverna ge kamratrespons utifrån ”two stars and a wish”, (två bra saker och en sak att tänka på/förbättra till en nästa redovisning).

Att redovisa för en sådan stor grupp som dryga trettio kompisar kan kännas pirrigt, men de gjorde det fantastiskt bra.