Globen - Barns rättigheter i världen

Publiceringsdatum : 2017-03-30

Årskurs fyra och fem har jobbat med Globen som är en tidning som är till för unga som deltar i World's Children's Prize (WCP).

Vi och barn över hela världen får läsa om hur tre personer kämpar för barn som ofta har upplevt svåra kränkningar. Nu i veckan har vi röstat på kandidaterna. Tidigare har som mest 7,1 miljoner barn röstat. Alla tre kandidaterna får prispengar till sitt fortsatta viktiga arbete för barn.