Olympier

Publiceringsdatum : 2019-03-19

Hulanskolan i åk4 får finbesök när:

Olympier inspirerar barn i Lerum att nå

100 varv runt jordklotet för en bättre värld

Den 22 mars möter olympiern och roddaren Frida Svensson barn i Lerum, och

berättar om Jorden Runt-loppet för en bättre värld, som engagerar en miljon

barn i tio länder. Lerumsbarnen deltar tillsammans med 30 000 svenska barn

samt unga i några av världens fattigaste och farligaste länder. Jorden Runtloppet

är ett samarbete mellan barnrättsorganisationen World’s Children’s

Prize och Sveriges Olympiska Kommitté.

Kontakta gärna läraren direkt om ni vill träffa olympiern och barn på plats:

Hulanskolan

Tid: 22 mars, kl. 9.20–10.00 + 10.20-11.00

Adress: Hulans Torg, Lerum

Lärarkontakt: Anna Hansson, tel. 0733-299174, anna.hansson@lerum.se

Frida Svensson är roddare och har deltagit i tre OS. Nu ska hon och ett 20-tal andra svenska

olympier inspirera skolbarn till engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling, med

avstamp i de olympiska värderingarna och egna idrottsliga erfarenheter. Tillsammans ska de

bidra till att målen uppnås till år 2030, och därmed till att lösa klimatkrisen, minska extrem

fattigdom och orättvisor, samt stärka fred och rättvisa. Projektet genomförs med stöd av

Svenska Postkodlotteriets särskilda satsning på de globala målen.

Målgång 1 april

Från och med nu ligger barnen i hårdträning för att med hjälp av olympier lära sig om de

globala målen, och om hur de själva kan bidra till en bättre värld. Den 1 april är det sedan

målgång för Jorden Runt-loppet för en bättre värld 2019. Då ställer barn i Sverige och hela

världen sina krav på förändring och bildar mänskliga kedjor - som sedan förlängs genom att

de går eller springer tre kilometer. Tillsammans når de hundra varv runt jordklotet.

Fokus på flickors rättigheter

Flickors lika rättigheter och det femte globala målet, för ökad jämställdhet, är i fokus under

Jorden Runt-loppet för en bättre värld. Bland barnen som deltar finns flickor som tvingats

till barnäktenskap och som har utsatts för övergrepp. Det tionde målet, för ökad jämlikhet i

och mellan länder, samt mål 16, för rättvisa och fredliga samhällen lyfts också. Satsningen

bidrar dessutom till att nå det tredje målet, som handlar om hälsa och välbefinnande.

Mer information på worldschildrensprize.org/media

> Ladda ner pressbilder på olympierna (lösenord wcp-press)

För frågor, kontakta skolan direkt eller, på WCP, Carmilla Floyd, 0709507407,

carmilla@worldschildrensprize.org

WORLD’S CHILDREN’S PRIZE • Box 150, SE-647 24 Mariefred • Tel: 0159-129 00

info@worldschildrensprize.org, www.worldschildrensprize.org

FAKTA

Olympier och ambassadörer

Olympiern Frida Svensson, får hjälp av ett 20-tal andra svenska olympier att sprida kunskap

om de olympiska värderingarna och de globala målen. De besöker nära 300 skolor runtom i

Sverige från december 2018 till april 2020.

Ladda ner lista över samtliga deltagande olympier.

En miljon barn deltar

Totalt en miljon barn, varav minst 30 000 i Sverige deltar i Jorden Runt-loppet för en bättre

värld under 2019–2020. Här ingår barn från länder som av FN utpekats som några av

världens fattigaste och farligaste länder. Utöver Sverige deltar Benin, Burkina Faso,

Filippinerna, Ghana, Kongo-Kinshasa, Moçambique, Nepal, Pakistan, Sydafrika och

Zimbabwe. Dessutom tillkommer skolor i ytterligare ett 25-tal länder spontant, då de får

läromedlet där information om Jorden Runt-loppet för en bättre värld ingår.

SOK

Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, är en ideell organisation som består av de

idrottsförbund som finns på det olympiska programmet. SOK bildades 1913 och ansvarar för

de olympiska frågorna i Sverige. SOK:s främsta uppgift är att förbereda och leda det svenska

deltagandet i OS med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper. Baserat på den olympiska

rörelsens grundläggande värden ska SOK verka för att:

Skapa fler goda förebilder för unga

Inspirera fler att utvecklas genom och inom idrott

Skapa möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund, kön och ekonomi

Sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling

World’s Children’s Prize

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är världens största årliga utbildningssatsning

som stärker barn till att som förändrare (changemakers) stå upp för allas lika värde, barnets

rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Sedan år 2000 har 42 miljoner barn deltagit,

630 000 av dem i Sverige. Bland annat deltar miljoner barn årligen i den världsomröstning

som utser mottagaren av World’s Children’s Prize, av medier kallat ”barnens nobelpris”.

Bland beskyddarna finns Malala Youzafsai, den bortgångne Nelson Mandela, Desmond Tutu,

Drottning Silvia samt Sveriges statsminister.