Vi är och lär för framtiden

"Vi är och lär för framtiden"

Skolan består av ett antal fristående byggnader i ett lummigt grönområde. Våra olika hus heter Junibacken, Rosengården, Sunnanäng och Villekulla.

Vision

Hulanskolan är en skola som elever, personal och vårdnadshavare tycker om att gå till. En skola fylld med arbetssglädje, delaktighet och samarbete. Vi arbetar för allas utveckling och lärande.Vår gemensamma vision inom enheten är "Vi är och lär för framtiden".

Med underrubriker:

Jag - Vi ger barnen förutsättningar att bli självständiga trygga individer med social kompetens.
Vi - Vi lär barnen visa respekt och förståelse för andra människor och kulturer.
Världen - Vi ger barnen kunskap att möta en föränderlig värld.

Arbetssätt

På vår skola arbetar vi för att alla elever skall vara i goda lärprocesser. Vi vill väcka barnens intresse och lust för att lära. Vi arbetar ständigt med vår gemensamma värdegrund för att skapa trygghet. Trivsel och lärande hör ihop, och därför arbetar vi för kontinuitet och trygghet i grupper och vuxenrelationer. Det är i mötet med andra som vi lär genom att lyssna, tala, känna och reflektera tillsammans.

Att skriva sig till läsning

Vårt arbetsätt på Hulanskolan har inspirerats av norske forskaren, Arne Trageton, med inriktning på läs- och skrivinlärning, som under många år drivit sin tes om att det är enklare att lära sig skriva än att läsa och att man därför AslFoto av: Ulrika Andreassonredan i de tidiga åren i skolan låter eleverna skapa ord och texter med datorns hjälp. Först när eleverna är motoriskt mogna för att skriva för hand tar man in pennan. Grundtanken är att små barns motorik inte är tillräckligt utvecklad för att med lätthet skriva bokstäver, vilket kan stå i vägen för dem i skapandet av texter.

Klicka här för att läsa mer om att skriva sig till läsning