Vi är och lär för framtiden

"Vi är och lär för framtiden"

Skolan består av ett antal fristående byggnader i ett lummigt grönområde. Våra olika hus heter Junibacken, Rosengården, Sunnanäng och Villekulla.

Vision

Hulanskolan är en skola som elever, personal och vårdnadshavare tycker om att gå till. En skola fylld med arbetsglädje, delaktighet och samarbete. Vi arbetar för allas utveckling och lärande. Vår gemensamma vision inom enheten är "Vi är och lär för framtiden".

Med underrubriker:

Jag - Vi ger barnen förutsättningar att bli självständiga trygga individer med social kompetens.
Vi - Vi lär barnen visa respekt och förståelse för andra människor och kulturer.
Världen - Vi ger barnen kunskap att möta en föränderlig värld.

Arbetssätt

På vår skola arbetar vi för att alla elever skall vara i goda lärprocesser. Vi vill väcka barnens intresse och lust för att lära. Vi arbetar ständigt med vår gemensamma värdegrund för att skapa trygghet. Trivsel och lärande hör ihop, och därför arbetar vi för kontinuitet och trygghet i grupper och vuxenrelationer. Det är i mötet med andra som vi lär genom att lyssna, tala, känna och reflektera tillsammans.