Arbetssätt och inflytande

Vårt arbetssätt

Att skapa optimala lärande miljöer för alla barn är en ständigt pågående process där lärare, elevhälsoteam, elever och vårdnadshavare samarbetar för att nå resultat.

Vi ser att trivsel och lärande hör ihop och därför arbetar vi för kontinuitet och trygghet i grupper och vuxenrelationer.