Elev och matråd

Här på skolan har vi en gemensam grupp som arbetar elevfrågor och miljö-hälsa-mat frågor.

Vi har en representant ifrån varje klass, det vill säga tolv elever tillsammans med en pedagog som leder mötet.

Gruppens mötestider är på Onsdagar

Gruppen träffas ca en gång i månaden.