ASL på Hulanskolan

ASL på Hulanskolan

Att skriva sig till läsning (ASL)

Vi inspireras av Arne Tragetons tes att det är enklare att lära sig skriva än att läsa Han menar att först när eleverna är motoriskt mogna för att skriva för hand tar man till pennan. Grundtanken är att små barns motorik inte är tillräckligt utvecklad för att med lätthet skriva bokstäver, vilket kan stå i vägen för dem i skapande av texter. Mer information finns att läsa på Arne Tragetons webbsida, se länk längst ner på sidan.

Nytt sätt att lära sig läsa

Vårt arbetssätt på Hulanskolan har inspirerats av Arne Tragetons teori. Eleverna använder redan i de tidigare åren i skolan dator/ipad som digitala verktyg i sitt lärande.

I klassrummet finns det två-sex datorer (som endast är kopplade till en skrivare) och mins tre Ipad.

Praktiskt kan arbetet med ASL se ut så här.

Eleverna arbetar till en början med två och två vid datorn. Till en början skriver de enstaka ord utifrån veckans bokstavsarbete. Från början kan bokstäverna komma huller om buller, det kan röra sig om ”spökskrivning” där eleverna bara trycker sporadiskt på olika tangenter. Så småningom blir det sagor och olika texter utifrån ålder.

Elevernas arbeten skrivs ut och de ritar till, sedan läser de upp för resten av klassen. Därefter utvecklas elevernas arbete med ASL. Eleverna arbetar fortsättningsvis två och två och därefter konstruerar den sin text tillsammans vilket utmynnar i en längre saga/ berättelse. Slutligen så arbetar eleverna med olika sorters texter såsom sagor, berättelser och även faktatexter.

IKT

I skolan pratar vi mycket om IKT (informations- och kommunikationsteknik). I praktiken innebär det att vi använder olika verktyg för information och kommunikation, varav ett verktyg kan vara dator och iPad.  För eleverna på Hulanskolan finns det alltid god tillgänglighet till datorer. Dels finns de i form av ASL- datorer, och från åk 4 en till en där vi har satsat på  iPads som lärverktyg.

De stora vinsterna vi ser är:

  • Skrivglädje

  • Läslust

  • Språkutvecklande

  • Knäcker snabbt läskoden

  • Medvetenhet om samarbete

  • Självkänsla