Fritidshem

Välkommen till Hulanskolans fritidshem! Junibacken, Sunnanäng, Rosengården och Villekulla!

HULANSKOLANS FRITIDSHEM

Hulanskolans fritidshem består av fyra avdelningar: Junibacken och Sunnanäng för årskurs F-1. Rosengård och Villekulla för årskurs 2 och uppåt.
Öppning (6:00) och stängning (18:00) sker på avdelning Junibacken.

Fritidshemmets pedagogiska struktur

Fritidshemmen arbetar utifrån del 1, 2 och 4 i Läroplanen (LGR11)
Terminsvis arbetar vi med ett av de centrala innehållen i Läroplanens del 4, i följande ordning: Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Fritidshemmets kontaktuppgifter

Junibacken 076 129 58 71
Sunnanäng 076 129 58 80
Rosengården 072 550 07 22
Villekulla 076 129 58 77 villekulla99@icloud.com