Frånvarohantering Skola 24

Lerums kommun använder sig av frånvarosystemet Skola24. Gäller alla elever under skoltid. För ditt barns säkerhet är det viktigt att du som förälder följer våra ”Rutiner för sjukanmälan”. Start 8 januari 2015

Nyhet

Nu finns Appen för skola 24 att tillgå.
En manual för hur du laddar ner appen som vårdnadshavare finns längst ner på sidan.


Information om hur ni/vårdnadshavare går tillväga

 • Ni får en aktiveringskod från skolan.
 • Vid sjukdom ringer ni 0515-77 70 15 innan kl. 08.00. Endast knapptelefon behövs.
 • Man kan bara sjukanmäla för en dag i taget.
 • Knappa i hela elevens personnummer. (det går att avbryta och börja om).
 • Välkomstmeddelandet lyder: ”Hej och välkommen till Skola24:s frånvaroanmälan för Lerums kommun”,
 • En bekräftelse kommer via mail när samtalet är klart.

Tänk på!

Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag.

Det går när som helst under samtalet att avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

Elevernas personnummer måste vara korrekt registrerade med 10 eller 12 siffror.

Information om systemet

Novaschem utgör tillsammans med Skola 24 kommunens digitala schemaläggnings- och frånvarosystem. Skola 24 är ett webbaserat verktyg för registrering, analys och rapportering av elevers frånvaro. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via valfri uppkopplad dator eller mobil enhet. I Skola 24 ingår också tjänsten Telefon 24, vilket även gör det möjligt via knapptelefon att anmäla och registrera frånvaro direkt i Skola 24.

Information angående hur skolan går tillväga vid frånvaro

Ni kommer att få aktiveringskoder till er mailadress. Följ därefter de instruktioner ni får. Efter denna aktivering är ni nu tillgängliga för att ta emot mail från skolan.

Vid oanmäld frånvaro får ni ett meddelande via mail.

Ni bekräftar att meddelandet kommit fram via en grön svarsknapp. Detta blir då synligt och vi ser att ni har tagit del av informationen. Annars blir det en röd markering och ni blir kontaktade av skolan via telefon.

OBS! om inte det finns någon e-postadress kontaktas ni av någon från skolan.

Fritids

För de barn som är inskrivna på fritidshemmet följer närvaroinformationen med  personalen. När man går hem för dagen måste man säga till någon i personalen. När det är lov i skolan ringer föräldrarna direkt till fritids.

Ledighet

Vid ledighet måste elev och målsman i god tid fylla i ledighetsansökan. Längre ledighet beviljas enbart om särskilda skäl föreligger. Elev är skyldig att själv ta igen de moment i undervisningen som missats på grund av ledigheten.

Ogiltig frånvaro

Rutiner vid ogiltig frånvaro inom Lerums grundskolor.

 • Samtliga skolor tar omedelbart kontakt med vårdnadshavare när det uppdagas att föreligger ogiltig frånvaro. Ex endagsskolk, avvikelse från skolan utan lov.
 • Klassföreståndare/mentor har träff med vårdnadshavare och elev om att hitta strategier för att få eleven till skolan och delta på lektioner. Åtgärdsprogram upprättas.
 • Skolan elevhälsoteam kopplas in för kartläggning och förslag på insatser.
 • Vid fortsatt systematisk skolvägran kallar rektor till EVM (elevvårdsmöte) där beslut om insatser görs. På detta möte kallas vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor, elevhälsan och om det finns kontakt med Individ och Familjeomsorg (IFO) eller Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) bjuds även dessa in.
 • Om skolvägran fortsätter anmäler rektor ärendet till sektors ledningen som i sin tur överlämnar ärendet till individnämnden Lerums kommun.