Arbetslag

Skolan har två arbetslag för personal och eleverna, när faddergrupper har aktiviteter.

Arbetslag F-1 Junibacken

Agneta D Nelsson, Petra Grynge Irvefjord, Charlotte Holmberg, MarieLouise Johansson, Kristoffer Gill, Caoline Nilsson, Emil Strömberg.

Arbetslag F-1 Sunnanäng

Lina Larsson, Margret Bergström, Johan Björkander, Medina Alic, Fredrik Sturesson, Markus Mattsson.

Arbetslag 2-3

Jenny Fredriksson, Veronika Palm, Marie Jarhäll, Maria Ternell, Anna Hansson, Karin Karlsson Torstenson, Morgan Örlebäck, August Olofsson Sjöström, Henrik Oldin, Linnea Lindström, Pia Elf.

Arbetslag 4-5

Annelie Sturesson, Carolina Sjölund, Sarah Darwall, Ulrika Andreasson, Karin Dalemo Lycke, Olivia Svantesson, Pia Elf, Linneá Lindström.