Arbetslag

Skolan har två arbetslag för personal och eleverna, när faddergrupper har aktiviteter.

Telefon personalrummet: 0302-52 13 21, 076-129 58 74. Se under rubriken Lärare i vänstermenyn för att komma i kontakt med oss.

Arbetslag F-1

Margret Bergström, Agneta D Nelsson, Jenny Fredriksson, Pia Eriksson, Veronica Palm, Charlotte Holmberg, Johan Björkander, Marie Jarhäll.

Arbetslag 2-3

Anna Hansson, Pertra Grynge, Ulrika Andreasson, Carolina Sjölund, Karin Dalemo Lycke, Morgan Örlebäck, Erwin van der Ploeg, Maarit Posti.

Arbetslag 4-5

Annelie Sturesson, Anita Stål, Anna Henriksson, Maria Ternell, Ninni Olofsson,  Jenny Olsson, Pia Elf, Linneá Lindström.