Arbetslag

Skolan har två arbetsgrupper för personal och eleverna, när faddergrupper har aktiviteter.

 

Arbetslag F-1 Junibacken

Kornelia Adabuday, Ulrika Andréasson, Agneta Nelson Danevad,  Kristoffer Gill, Urban Vernersson, Elisabeth Caban.

Arbetslag F-1 Sunnanäng

Lina Larsson, Helena Dåverhög, Chaya Rhedin, Johan Björkander, Marcus Mattsson.

Arbetslag 2-3

Margret Bergström, Petra Grynge, Carolina Sjölund, Anneli Sturesson, Veronika Palm, Christina Maronen Johansson,  Anna Emanuelsson, Marie-Louise Johansson,
Erwin van der Ploeg, Rasmus Ottersten, Morgan Örlebäck

Arbetslag 4-5

Anna Hansson,  Maria Ternell, Sarah Darvall, Susanne Magelsen, Jenny Fredriksson, Marie Jarhäll, Roxanne Mattsson, Karin Karlsson Torstenson,  August Olofsson Sjöström, Linnea Lindström, Pia Elf, Joakim Hagselius.