Elevhälsoteam

Alla elever är olika, lär på olika sätt och har olika behov. Därför har Lerums kommun en skola för alla, en skola som anpassar lärmiljö och pedagogik efter elevers behov.

Skolans elevhälsoteam arbetar tillsammans med all personal för att skapa goda lärmiljöer som bidrar till elevers hälsa, lärande och utveckling. Elevhälsoarbetet har framförallt en förebyggande och främjande inriktning.

I elevhälsoteamet ingår:

Specialpedagog 
Malena Olofson

Specialpedagog
Hanna Rodhe

Kurator
Nina Svanström

Psykolog
Malin Börlin

Elevhälsopedagog
Marcus Sandersnäs

Elevhälsopedagog
Rasmus Ottersten

Skolsköterska
Deisa Karlsdottir Holl
Tillgänglig måndag-onsdag 

Skolläkare
Lars-Åke Hedvall
Tidsbokning sker genom skolsköterskan.