Lärare

Läsåret 2018-2019

FA  Lina Larsson 0733-299 170

FB Agneta Nelson Danevad 0733-298 588

Åk 1
Anneli Sturesson 0733-299 169 
Victoria Oskarsson 0733 298 589

Åk2
Margret Bergström 0766-108 034  
Petra Grynge Irvefjord 0730 - 778 238

Åk3
Jenny Fredriksson 0733-298 05
Susanne Magelsen
Veronika Palm 0733-298 580

Åk4
Anna Hansson 0733-299 174 
Maria Ternell 0733-299 093

Åk5
Ulrika Andreasson 0733-299 173 
Karin Dalemo Lycke 
Judith Höglund

Resurs
Ninni Olofsson 0733-299 172 
                    

Slöjd 0302-52166 
Pia Elf 0761-295 870  -  0302-52166  
Linnéa Lindström 0761-295 870 

Idrott år 1-5
Oskar  Rosell 0733-298 585 
Jenny Olsson  föräldraledig läsåret 18/19