Rektor

Rektor Mattias Gunnander 0302-52 10 69

Förskolechef Marianne Lång Ohlsson 0302-52 13 20