Hulantäppans mapp

Hulantäppans förskola

Förskolan ligger i anslutning till Hulanskolan. Här finns tre avdelningar, en för yngre, en för äldrebarn och en syskon avdelning.