Hallonet

Hallonet här går barn som är 4-5 år

Trygghet ger utveckling och lärande

Vi jobbar mycket med att barnen ska känna trygghet, genom att hela tiden försöka vara delaktiga i barnens lek, se varje barn,och ge dem utmaningar som främjar deras utveckling och lärande.

Varje vecka har vi återkommande aktiviteter, såsom utflykter, miniröris, samlingar med sång, ramsor och rörelse, skapande, där barnen får testa olika tekniker inom färg och form, och vi använder oss mycket av naturmaterial.

Vi försöker också vara ute med barnen, minst en gång varje dag, ofta två.  

 

 

På Hallonet arbetar: 

  • Jessica Ilin Djurstedt- Förskollärare 
  • Marie Öberg - Barnskötare
  • Liza Carlsson - Förskollärare

Telefon: 0302-521817