Smultronet

Smulltronet här går barn som är 2-4 år.

Hos oss vill vi att barnen ska trivas, och tycka att det är roligt att komma till förskolan.

Trygghet ger utveckling och lärande

 Vi jobbar mycket med att barnen ska känna trygghet, genom att hela tiden försöka vara delaktiga i barnens lek, se varje barn,och ge dem utmaningar som främjar deras utveckling och lärande.

Varje vecka har vi återkommande aktiviteter, såsom utflykter, miniröris, samlingar med sång, ramsor och rörelse, skapande, där barnen får testa olika tekniker inom färg och form, och vi använder oss mycket av naturmaterial.

barn i skogBarn i skogFoto av: Mirjam Sanden

Vi försöker också vara ute med barnen, minst en gång varje dag, ofta två.  

Vi som jobbar på Smultronet

  • Marie Öberg - Barnskötare
  • Mirjam Sandèn Weslien - Förskollärare
  • Liza Carlsson- Förskollärare 
  • Charlie Patriksson - Förskollärare
  • Jeanette van Ginhoven - Barnskötare

Telefon: 0302-521816