Elevhälsoteam

Alla elever är olika, lär på olika sätt och har olika behov. Därför har Lerums kommun en skola för alla, en skola som anpassar lärmiljö och pedagogik efter elevers behov.

 

 

Skolans elevhälsoteam arbetar tillsammans med all personal för att skapa goda lärmiljöer som bidrar till elevers hälsa, lärande och utveckling. Elevhälsoarbetet har framförallt en förebyggande och främjande inriktning.

I elevhälsoteamet ingår:

Specialpedagog

Malena Olofson malena.olofson@lerum.se

Specialpedagog

Hanna Rodhe hanna.rodhe@lerum.se

Skolkurator

Nina Svanström kristina.widegren.svanstrom@lerum.se

Tel 0302-521317

Skolpsykolog

Malin Börlin malin.borlin@lerum.se

Elevhälsopedagog

Marcus Sandersnäs marcus.sandersnas@lerum.se

Skolsköterska

Deisa Karlsdottir Holl deisa.karlsdottir@lerum.se

Tillgänglig måndag-onsdag

Skolläkare

Lars-Åke Hedvall

Tidsbokning sker genom skolsköterskan.