Förskolechef

 
Förskolechef 
Marianne Lång Ohlsson 0302-52 13 20

 

Rektor
Mattias Gunnander 0302-521069