Förskolechef

 
Förskolechef 

Marianne Lång Ohlsson 0302-52 13 20

 

Rektor

Mattias Gunnander 0302-52 10 69