Rektor och ledning

Rektor 
Mattias Gunnander 0302-521069

Förskolechef
Marianne Lång Ohlsson 0302-52 13 20