Rektor

Rektor för Hulans Förskolor

Marianne Lång Ohlsson 0302-52 13 20

Rektor för Hulanskolan

Mattias Gunnander 0302-52 10 69