Skolverksamheten i Lerums kommun håller hög klass

Publiceringsdatum : 2012-06-26

Skolinspektionen har precis avslutat sin granskning av alla skolor och övriga verksamheter i Lerums kommun. Rapporten visar att skolan i Lerums kommun håller en genomgående hög kvalitet.

Generellt är resultaten mycket goda inom samtliga verksamhetsområden konstaterar Sven-Olof Lundin från Skolinspektionen, som har ansvarat för tillsynen.

− Det står helt klart att Lerums kommun har bra kontroll på verksamheten i allmänhet och på det systematiska kvalitetsarbetet i synnerhet. Vi har inte heller kunnat se annat än att eleverna är trygga i skolorna och övriga verksamheter, säger Sven-Olof Lundin.

− Det känns väldigt bra med ett så gott omdöme från Skolinspektionen. Det är ett kvitto på att vi har en bra verksamhet. Vi har engagerad personal som arbetar på ett föredömligt sätt med våra barn och ungdomar, säger kommunalråd Anna-Lena Holberg.

Skolinspektionens övergripande bild av skolan i Lerums kommun är mycket positiv, men det finns visst utrymme för förbättring, menar Sven-Olof Lundin.

Skolinspektionen nämner framförallt två områden där det finns potential för förbättringar: Ansvarig på alla nivåer behöver fortsätta utveckla sin analys av kunskapsresultaten så att alla elever får rätt stöd och stimulans i det fortsatta lärandet. Elevernas skriftliga omdömen behöver bli tydligare och mer insatsinriktade.

Skolinspektionen pekar också på att kommunen kan förbättra förskoleverksamheten ytterligare genom att erbjuda bättre undervisningsstöd till utrikesfödda barn. Annars menar Skolinspektionen att förskoleverksamheten håller mycket hög nivå i Lerums kommun, med ett aktivt värdegrundsarbete och systematisk kvalitetsarbete som grund.

Från Skolinspektionen noterar man vidare att satsningen på Gråbo nya skolor ligger i linje med Lerums kommuns ambition att med entreprenöriellt lärande och systematisk uppföljning förbättra studieresultat och trygghet ytterligare.

Skolinspektionens granskning är en del av en löpande genomgång av samtliga kommuner i landet. Granskningen görs för att säkerställa barns och elevers rätt till god omsorg och utbildning i trygg miljö. Skolinspektionens beslut om Lerums kommun kan du läsa genom att klicka här.