Om förskolan

Vi har en stor kuperad utegård som bjuder på utmaningar och en varierad lek.

Vår målsättning är:

  • att få barnen att känna sig trygga, trivas och ha roligt 
  • att lyfta fram det enskilda barnets resurser och personlighet för att stärka självförtroendet
  • att skapa situationer där barnen samtalar, samarbetar och engagerar sig
  • att få barn och föräldrar att känna sig delaktiga i en bra verksamhet
  • att omsätta förskolans läroplan efter barngruppens behov här och nu

Höjdens förskola består av två storavdelningar, Krokodilen och Delfinen. 

  • Krokodilen har en yngrebarnsavdelning (Blå, 1-3 år) och en äldrebarnsavdelning (Grön, 3-6 år)
  • Delfinen har en yngrebarnsavdelning (Röd, 1-3 år) och en äldrebarnsavdelning (Gul, 3-6 år)

På respektive storavdelning arbetar pedagogerna i storarbetslag. Detta innebär att vi samarbetar mycket över avdelningarna, vilket har många fördelar.

  • Personalen följer barnen under hela förskoletiden, vilket ger stor kontinuitet i deras lärande och utveckling
  • Ingen uttalad övergång från yngrebarnsavdelning till äldrebarnsavdelning, vilket skapar trygghet
  • Barnen möts över åldersgränserna och de lär av varandra.

 

 

 

Adress:

Höjdens förskola
Höjdenvägen 162
443 35 Lerum