Arbetssätt och inflytande

Målen i förskolans läroplan Lpfö 98 anger inriktningen på vårt arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan.

Höjdens förskolaVi strävar efter att se varje barns lärande som en helhet och ta tillvara på det unika hos varje barn. Genom samverkan vill vi ge barnet en verklig chans att utvecklas på det sätt som är bäst för just det barnet.