Enhetsråd

Två gånger per termin bjuder rektorerna på Knappekullaenheten in till enhetsråd. Varje arbetsenhetsråd får årligen utse en ordinarie och en suppleant för föräldrarna.

Representanter från elevrådet bjuds in till de delar av mötet som de tycker passar. Personalen utser, även de årligen, fyra ordinarie och fyra suppleanter som representanter.

Enhetsrådet tar upp övergripande frågeställningar för enheten. Rektorerna ansvarar för att inbjudan och protokoll blir gjorda. Inbjudan och dokumentation från mötena kan anslås på Knappekullaenhetens webbplats och delas ut i grupperna.