Handlingsplaner

En handlingsplan är den konkreta plan som styr en specifik del av arbetet i verksamheten. Handlingsplanen svarar på frågor som vad, när, hur, var.

Nedanstående handlingsplaner kan du ladda hem som Pdf filer längst ner på sidan.

  • Knappekullaskolans barn och elevhälsoplan.
  • Arbetsplan för övergång av sexåringar i förskoleklass-skola-fritidshem knappekullaenheten.
  • Handlingsplan för krissituation Knappekullaenheten.
  • Knappekullaenhetens förskolors handlingsplan för främjande av likabehandling och mot diskiminering och kränkande behandling.