Värdegrund

De här teserna ligger till grund för och genomsyrar den dagliga verksamheten.

Positivt förhållningssätt och bemötande

Vi fokuserar på det positiva och är goda förebilder för varandra.

Demokrati/Elevinflytande

Alla är delaktiga och följer fattade beslut.

Empati

Vi vågar visa känslor och har förståelse för varandras känslor.

Jämlikhet

Alla har lika värde.

Respekt

Du får tänka och känna som du vill, men inte säga och göra vad du vill.

Tolerans

Alla är olika och har olika förutsättningar. Du duger som du är. Vi accepterar och ser positivt på mångfald.