Föräldrasamverkan

Som vårdnadshavare är du en viktig resurs i förskolan. Du är den som känner ditt barn bäst och kan informera oss om barnets förhållanden och egenheter. Du har rätt till inflytande.

Dra dig inte för att tala om hur du vill att förskolan ska fungera för att det ska bli så bra som möjligt för ert barn och vad som eventuellt inte fungerar för barnet.

Vi på förskolan kan ge dig viktig information om hur ditt barn har det på förskolan och hur du själv kan bidra till en bra förskoletid för ditt barn. Ett gott samarbete mellan vårdnadshavare och förskola är en förutsättning för att vi ska lycka i vårt arbete.

Inskolning

Att börja i förskolan kan innebära stora förändringar för dig och ditt barn. Ditt barn bestämmer takten för hur lång tid inskolningen tar, men beräkna cirka två veckor.

Under inskolningen har vårdnadshavare och personal möjlighet att lära känna varandra, ställa frågor och lägga grunden för ett gott samarbete.

Föräldramöte

Ni som vårdnadshavare inbjuds en gång per termin till förälramöte/samtal där ni får information om barnens vardag på förskolan och barnens olika aktiviteter med mera. Ibland har vi även bjudit in någon utifrån som föreläser om något aktuellt ämne.

Traditioner

Vid firande av traditioner och på höjdens sommarfest är ni vårdnadshavare med barn inbjudna till förskolan.