Delfinen

På vår storarbetslagsavdelning har vi 40 underbara och nyfikna barn som varje dag längtar efter att få lära sig nya saker.

Vi som arbetar på delfinen strävar efter att barnen ska få en lekfull, rolig, utvecklande, lärorik och kreativ verksamhet. Barnen ska hos oss kunna känna sig trygga och få den uppmärksamhet och de utmaningar som är av betydelse för deras utveckling och lärande.

Vi arbetar i storarbetslag vilket innebär att vi har gemensamt ansvar för alla delfinens barn under morgon och eftermiddag.

För att vi på bästa sätt ska kunna tillgodose och möta varje barn i deras utveckling och lärande har vi åldersindelade grupper under största delen av dagarna. De yngre barnen vistas på sin hemvist röda och de äldre barnen har sin hemvist på gula.

Vi som arbetar på röda är:

Christel Jagebrant

Linda Svenningsson

Annika Olofsson

Maria Radnäs


Telefonnumret till oss är: 0302-521060

 

Vi som arbetar på gula är:

Malin Johansson

Lotta H Wikman

Maria Radnäs

Annelie Swärd

Telefonnumret till oss är: 0302-521059

 

Vi som arbetar på regnbågen är:

Telefonnumret till oss är: 0302-521052 

 

Varmt välkomna till oss!