Krokodilen

På Krokodilen är våra barn mellan ett och sex år. Vi strävar efter en rolig, utvecklande och kreativ verksamhet där barnen har stor möjlighet att välja vad de vill göra.

Vårt mål är att alla barn ska känna sig trygga, få uppmärksamhet, utmaningar och ha roligt.Vi arbetar i storabetslag vilket har många fördelar.

  • Vi är många som hjälps åt med inskolningarna, vilket ger till en tryggare start för de nya barnen och en mer stimulerande miljö för de gamla.
  • Barnen leker mycket över åldersgränserna och de yngre lär sig av de äldre.
  • Personalen följer barnen under hela förskoletiden, vilket ger stor kontinuitet i deras lärande och utveckling.
  • Vi har en större möjlighet att skapa en stimulerande miljö och verksamhet för alla barn utifrån deras enskilda behov.
  • Ingen uttalad övergång från yngrebarnsavdelning till äldrebarnsavdelning, vilket också skapar trygghet.

 

        Vi som arbetar på blåa avdelningen är:

        Sofia Ekhede

        Mervi Bergman

        Karin Alm

        Madeleine Carlsson

 

      Vi som arbetar på gröna avdelningen är:

      Dagmar Gildebrand

      Helena Beligiannis-Fanias

      Mikael Lindqvist

      Mervi Bergman

 

Varmt välkomna till oss!