Sjukfrånvaro

Om ditt barn är sjukt eller inte kan närvara på förskolan vill vi att du kontaktar personalen på förskolan.

  • Avdelningen Delfinen: 0302-52 10 59 eller 0302-52 10 60
  • Avdelningen Krokodilen: 0302-52 10 56 eller 0302-52 10 57