Vår personal

Höjdens förskola består av fyra avdelningar. Nedan finner du telefonnummer till respektive avdelning.

Höjdens förskola

 

KROKODILEN

Blå avdelning. Telefon: 0302-52 10 56

Grön avdelning. Telefon: 0302-52 10 57

 

DELFINEN

Röd avdelning. Telefon: 0302-52 10 60

Gul avdelning. Telefon: 0302-52 10 59