Rektor och ledning

Sarah Reynolds
Förskolechef
0302-52 15 60

Leif Hartsner
Rektor
0302-52 12 81

Lena Emanuelsson
Rektor
0302-52 20 89