Sjukanmälan av elev i Skola 24.

Publiceringsdatum : 2015-02-06

Nyhet angående sjukanmälan av elev i Skola 24.

 

Från vecka 8 ska all sjukanmälan göras till ett nytt telefonnummer: 0515-77 70 15 eller via webben www.skola24.se

Sjukanmälningar ska från den 16 februari 2015 vara anmäld senast klockan 08:15 samma dag. Sjukanmälningar görs med inmatning av elevens personnummer och gäller endast för den dagen du ringer. Vid sjukdom i flera dagar ringer man varje dag eller anmäler via webben. På webben kan man anmäla för flera dagar framåt i tiden.

 

Vid övrig giltig frånvaro:

Vid frånvaro som avser exempelvis tandläkarbesök, så kallad giltig frånvaro, görs anmälan via webben . När du som vårdnadshavare gjort detta kommer det ligga synligt i systemet för personalen på skolan.

 

Vid ledighetsansökan.

När det gäller att söka ledigt är det samma rutin som tidigare som gäller. Blanketten "ledighetsansökan" (finns att hämta här eller på Lerums hemsida) fylls i och lämnas till mentorn.

 

Vid ogiltig frånvaro:

Om eleven inte kommer till skolan på morgonen och inte är frånvaroanmäld kommer vi att göra som tidigare. Elevens mentor ringer till vårdnadshavaren.

 

Fritidshem.

Är eleven inskriven på fritids innan skoltid är det viktigt att ringa extra tidigt på morgonen så att fritidspersonalen får reda på vilka barn som är sjuka.