Systematiskt kvalitetsarbete.

Publiceringsdatum : 2014-01-20

Knappekullaskolans systematiska kvalitetsarbete för år 2012/13.

Dokumentet beskriver i korthet organisationen, verksamheten, vad den skall åstadkomma, analys av resultat, planer för utveckling och förbättring och nya mål.

Den innehåller en allmän del och en strategisk del. I den verksamhet som beskrivs ingår skola,grundsärskolan, förskoleklass och fritidshem.

Verksamheten är indelad i två skolenheter.

Skolenhet 1 bestående av F-1, åk 2, grundsärskolan och fritidshem.

Skolenhet 2 bestående av åk 3, åk 4, åk 5 och fritidshem.

Ledningen av skolan sköts av två rektorer. Varje rektor har ansvar för arbetslag i de olika verksamhetsformerna och med specifikt ansvar för elever och personal.