Om skolan

Knappekullaskolan består av en F-5 grundskola, grundsärskola och fritidshem och är indelad i två skolenheter. Skolan ingår i Knappekullaenheten tillsammans med förskolorna Torpstugan och Höjden.

Knappekullaskolan är en skola som erbjuder en bred och allsidig undervisning.

Vi arbetar för att skapa trygghet och trivsel genom att lära eleverna att arbeta tillsammans i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.Genom detta utvecklas elevernas sociala kompetens och de lär sig ta hänsyn till och hjälpa varandra.  

Leif Hartsner är rektor för Skolenhet 1. I den ingår förskoleklass till årskurs 2, grundsärskola årskurs 1-5, samverkansgruppen samt fritidshemmen Verandan, Paviljongen, Kullen och Pomona.

Ulf Hellekant är rektor för Skolenhet 2. I den ingår årskurs 3-5 samt Knappens fritidshem och fritidsklubben      

Klicka här för att komma till Torpstugan.      

Klicka här för att komma till Höjden.               

Skolans adress:

Pomonavägen 6 , 443 35 Lerum