Om skolan

Knappekullaskolan består av en F-5 grundskola, grundsärskola och fritidshem och är indelad i tre skolenheter.

Knappekullaskolan är en skola som erbjuder en bred och allsidig undervisning.

Vi arbetar för att skapa trygghet och trivsel genom att lära eleverna att arbeta tillsammans i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Genom detta utvecklas elevernas sociala kompetens och de lär sig ta hänsyn till och hjälpa varandra.  

Ulrika Norling är rektor för Skolenhet 1. I den ingår förskoleklass till årskurs 2, samt fritidshemmen Verandan, Knappen och Kullen.

Ulf Hellekant är rektor för Skolenhet 2. I den ingår årskurs 3-5 samt Pomona fritidshem och åk 4-5 fritids.  

Niss Kerstin Hallgren är rektor för grundsärskolan.    

         

Skolans adress:

Pomonavägen 6 , 443 35 Lerum