Arbetsenhetsråd

Varje arbetslag ansvarar för att det minst två gånger per termin hålls arbetsenhetsråd.

  • Vi bjuder in intresserade föräldrar till mötena.
  • Elever inbjuds till de delar som fungerar för elever att vara med på.
  • Vi försöker att vid varje mötestillfälle hålla en enkel och förtroendefull dialog.
  • Förståelseskapande och klarläggande frågeställningar tas upp så att de grundläggande tankarna med förskola och skola belyses.
  • Frågorna som tas upp bör knyta an till det som ligger nära barnens vardag.
  • Det kan också vara lämpligt att göra fler saker vid mötena. Redovisning av arbetsområden, framträdanden och lekar kan vara exempel på detta.
  • Mötenas innehåll detaljutformas gemensamt av de deltagande parterna.
  • Arbetslagen ansvarar för inbjudan samt att en enkel dokumentation av arbetsenhetsråden sammanställs. Dels för att informera och dels för att reflektera över vad vi lär oss vid dessa tillfällen.
  • Arbetsenhetsråden kan alltså se olika ut och kommer att utvecklas efter hand inom ovanstående ramar.