Enhetsråd

Två gånger per termin bjuder rektorerna på Knappekullaskolans skolenheter in vårdnadshavare till enhetsråd.

Enhetsrådet tar upp för skolan övergripande frågor och delar sig när det gäller specifika frågor för de olika skolenheterna.

Protokoll från mötena anslås på Knappekullaskolans hemsida samt skickas till mötesdeltagarna.