Verksamhetsidé.

Knappekullaskolans verksamhetsidé.

Med ett livslångt lärande som mål och en tydlig värdegrund driver vi ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi strävar efter att vara den bästa skolan som vårdnadshavare kan välja för sitt barn.

Detta gör vi genom att:
  • eleven får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar
  • eleven känner att de duger.
  • stärka elevens självtillit.
  • eleven ges möjligheter att själva planera sitt arbete.
  • eleven ska ställa krav på varandra när det gäller uppträdande och arbetsro i skolan.
  • eleven själv är med och påverkar sin skola.
  • vårdnadshavare, personal och ledning för kontinuerligt en dialog där man stöder och stimulerar varandra till fortsatt utveckling av Knappekullaskolan.
  • värna om och utveckla de traditioner som skapats på Knappekullaskolan.
  • eleven systematiskt tränas i olika metoder för att utveckla sin förmåga att lära och tillägna sig ny kunskap som inte bara gäller för nutid utan även för framtid.

               Trygghet - Trivsel - Traditioner