Sektorsråd

Sektorsrådets syfte är att föräldra- och elevrepresentanter ska få möjlighet till dialog med sektorscheferna.

 Sektorsrådet träffas en gång per läsår med representanter från varje enhetsråd och sektorscheferna.