Värdegrund

Knappekullaenhetens värdegrund. De här teserna ligger till grund för och genomsyrar den dagliga verksamheten på hela vår enhet.

 

Respekt.

Du får tänka och känna som du vill,men inte säga och göra vad du vill.

Positivt förhållningssätt och bemötande.

Vi fokuserar på det positiva och är goda förebilder för varandra.

Demokrati, elevinflytande.

Alla är delaktiga och följer fattade beslut.

Empati.

Vi vågar visa känslor och har förståelse för varandras känslor.

Tolerans.

Alla är olika och har olika förutsättningar. Du duger som du är. Vi accepterar och ser positivt på mångfald.

Jämlikhet.

Alla har lika värde.