Grundsärskolans fritidshem

Välkomna till oss.

 

Eleverna som går på fritids är inkluderade i de övriga fritidshemmens grupper, de är indelade i 3 olika grupper och går tillsammans med personal från grundsärskolan till sin respektive fritidsavdelning.

Telefonnummer: 072-576 34 16

Linbanan på Knappekullaskolan.Foto av: Camilla Palmqvist