Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet på Knappekullaskolan består av:

Skolsköterska, specialpedagog, kurator, skolpsykolog och elevhälsopedagog.