Elevhälsoteam

Vi har ett gemensamt elevhälsoteam för båda skolenheterna.

                                                                                    

Vårt elevhälsoteam på Knappekullaskolan består av:

Lena Emanuelsson, rektor skolenhet 1, 0302-52 20 89 

Leif Hartsner, rektor skolenhet 2, 0302-52 12 81

Ellinor Palm, skolsköterska, 0302-52 12 85
Marie Larsson, skolsköterska, 0302-52 17 86

Jessica Grahn, specialpedagog, 072-576 34 19
Annika Eriksson, specialpedagog, 072-576 34 19

Jana Nordgren, kurator, 0302-52 13 43

Caroline Ask, skolpsykolog, 0302-52 17 32