Elevhälsoteam

Vi har ett gemensamt elevhälsoteam för båda skolenheterna.

                                                                                    

Vårt elevhälsoteam på Knappekullaskolan består av:

Lena Emanuelsson, rektor skolenhet 1, 0302-52 20 89 

Leif Hartsner, rektor skolenhet 2, 0302-52 12 81

Ellinor Palm, skolsköterska, 0302-52 12 85

Jessica Grahn, specialpedagog, 072-576 34 19

Johannes Olsson, elevhälsopedagog.072-576 34 18

Åse Skogvall Tibblin, kurator,073-688 35 58

Jessica Carlsson, vik skolpykologen, 0302-52 17 32