Handlingsplaner

Här nedanför kan ni se skolenheternas handlingsplaner.

  • Knappekullaskolans ordningsregler.
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling.
  • Övergång av 6-åringar till förskoleklass, skola, fritidshem.
  • Barn- och elevhälsoplan.
  • Knappekullaskolans läxpolicy.
  • Kriterier inför sammansättning av 6-årsgrupperna.