Årskurs 1 A

Välkommen till årskurs 1 A.

Telefonnummer:  072-576 34 17

Mentor här är Anna-Maria Hemlin.