Förskoleklass C

Välkommen till förskoleklass C.

Telefonnummer. 072-576 34 10.

Här arbetar Sofia Karlsson och Christina Bergström.