Årskurs 1-5 Grundsärskolan

Välkommen till 1-5 Grundsärskolan.

Telefonnummer: 1-5 A  072-576 34 16

Här arbetar Ingalill Loewe,  Thomas Olsson.