Samverkansgruppen

Välkommen till Samverkansgruppen.

 

Telefonnummer: 072-576 34 15 SamverkansgruppenSamverkansgruppens rum.Foto av: Camilla Palmqvist

 

Samverkansklassen är en mindre undervisningsgrupp för elever i grundskola och grundsärskola där det ges möjlighet att arbeta i en individuellt anpassad inlärningsmiljö och individuellt anpassat material.

I praktiska och estetiska ämnen sker samverkan med grundskola och grundsärskola.

I samverkansgruppen arbetar pedagoger med olika specialkompetenser.

Här jobbar Maria Ljungquist

.